Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1100 – 白菜

Đánh giá bài viết

《白》的笔顺动画写字动画演示

《白》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《白》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《菜》的笔顺动画写字动画演示

《菜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《菜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 那个闷罐儿里腌制着一些白菜。
 • Phồn thể – 那個悶罐兒裡醃製著一些白菜。
 • Pinyin – Nàge mènguànr lǐ yānzhì zhe yìxiē báicài.
 • Tiếng Bồi – na cơ mân quan lỉ den chư chơ í xia bái chai.
 • Dịch tiếng Việt – Một vài củ cải bắp được ngâm trong cái lọ kín.
 • Dịch tiếng Anh – There is some bloated cabbage in the airtight pot.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 种白菜一定要注意预防菜蛾。
 • Phồn thể – 種白菜一定要注意預防菜蛾。
 • Pinyin – Zhòng báicài yídìng yào zhùyì yùfáng càié.
 • Tiếng Bồi – chung bái chai í tinh dao chu i duy pháng chai ớ.
 • Dịch tiếng Việt – Trong quá trình trồng cải bắp, phải cẩn thận để ngăn không cho sâu bướm phá hoại cây.
 • Dịch tiếng Anh – When growing cabbage, we must guard against plutellid moth.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments