Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1102 – 饭菜

Đánh giá bài viết

《饭》的笔顺动画写字动画演示

《饭》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《饭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《菜》的笔顺动画写字动画演示

《菜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《菜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 饭菜基本准备好了。
 • Phồn thể – 飯菜基本準備好了。
 • Pinyin – Fàncài jīběn zhǔnbèi hǎo le.
 • Tiếng Bồi – phan chai chi bấn chuẩn bây hảo lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Bữa ăn đã được chuẩn bị xong.
 • Dịch tiếng Anh – The food is basically ready.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他做的饭菜美味适口。
 • Phồn thể – 他做的飯菜美味適口。
 • Pinyin – Tā zuò de fàncài měiwèi shìkǒu.
 • Tiếng Bồi – tha chua tợ phan chai mẩy uây sư khẩu.
 • Dịch tiếng Việt – Những món ăn anh ấy làm rất ngon và hợp khẩu vị tôi.
 • Dịch tiếng Anh – The dishes he made are delicious and suit my taste.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments