Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1103 – 点菜

Đánh giá bài viết

《点》的笔顺动画写字动画演示

《点》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《点》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《菜》的笔顺动画写字动画演示

《菜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《菜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 可以点菜了吗?
 • Phồn thể – 可以點菜了嗎?
 • Pinyin – Kěyǐ diǎncàile ma ?
 • Tiếng Bồi – khửa í tẻn chai lợ ma?
 • Dịch tiếng Việt – Tôi có thể gọi món được không?
 • Dịch tiếng Anh – Are you ready to order?

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 一位服务员过来请他们点菜。
 • Phồn thể – 一位服務員過來請他們點菜。
 • Pinyin – Yíwèi fúwùyuán guòlái qǐng tāmen diǎncài.
 • Tiếng Bồi – í uây phú u doén cua lái chỉnh tha mân tẻn chai.
 • Dịch tiếng Việt – Một người phục vụ đến và mời họ gọi món.
 • Dịch tiếng Anh – A waiter came to take their order.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments