Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1108 – 语系

Đánh giá bài viết

《语》的笔顺动画写字动画演示

《语》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《语》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《系》的笔顺动画写字动画演示

《系》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《系》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 阿拉伯语系
 • Phồn thể – 阿拉伯語系
 • Pinyin – ālābóyŭ xì
 • Tiếng Bồi – a la búa dủy xi.
 • Dịch tiếng Việt – Ngôn ngữ Semitic
 • Dịch tiếng Anh – Semitic languages

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 包括爱斯基摩语系和爱棱特语系。
 • Phồn thể – 包括愛斯基摩語系和愛棱特語系。
 • Pinyin – bāokuò àisījīmó yŭxì hé ài léng tè yŭxì
 • Tiếng Bồi – bao khua ai sư chi múa dủy xi hứa ai lấng thưa dủy xi.
 • Dịch tiếng Việt – Ngữ hệ Eskimo và Aleut.
 • Dịch tiếng Anh – the family of languages that includes Eskimo and Aleut.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments