Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1109 – 翻新

Đánh giá bài viết

《翻》的笔顺动画写字动画演示

《翻》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《翻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《新》的笔顺动画写字动画演示

《新》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《新》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这所房子正在翻新。
 • Phồn thể – 這所房子正在翻新。
 • Pinyin – Zhèsuǒ fángzǐ zhèngzài fānxīn.
 • Tiếng Bồi – chưa sủa pháng chử châng chai phan xin.
 • Dịch tiếng Việt – Ngôi nhà đang được trang hoàng lại.
 • Dịch tiếng Anh – This house is being renovated.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 皮沙发刚刚翻新过。
 • Phồn thể – 皮沙發剛剛翻新過。
 • Pinyin – Píshāfā gānggāng fānxīnguò.
 • Tiếng Bồi – pí sa pha cang cang phan xin cua.
 • Dịch tiếng Việt – Ghế sofa da vừa được tân trang lại.
 • Dịch tiếng Anh – The leather sofa has just been reconditioned.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments