Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1114 – 茶杯

Đánh giá bài viết

《茶》的笔顺动画写字动画演示

《茶》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《茶》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《杯》的笔顺动画写字动画演示

《杯》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《杯》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 她让我擦干茶杯。
 • Phồn thể – 她讓我擦乾茶杯。
 • Pinyin – Tā ràng wǒ cāgān chábēi.
 • Tiếng Bồi – tha rang ủa cha can chá bây.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy yêu cầu tôi lau khô những tách trà.
 • Dịch tiếng Anh – She asked me to dry up the teacups.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他轻轻地敲击着茶杯。
 • Phồn thể – 他輕輕地敲擊著茶杯。
 • Pinyin – Tā qīngqīngde qiāojīzhe chábēi.
 • Tiếng Bồi – tha chinh chinh tợ cheo chi chơ chá bây.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy gõ nhẹ lên những tách trà.
 • Dịch tiếng Anh – He tapped down on the cup with his finger.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments