Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 30: Từ 1162 – 早晨

Đánh giá bài viết

《早》的笔顺动画写字动画演示

《早》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《早》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《晨》的笔顺动画写字动画演示

《晨》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《晨》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我昨天早晨去游泳了
 • Phồn thể – 我昨天早晨去游泳了
 • Pinyin – Wǒ zuótiān zǎochén qù yóuyǒngle.
 • Tiếng Bồi – ủa chúa then chảo chấn chuy dấu dủng lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã đi bơi vào sáng qua.
 • Dịch tiếng Anh – I went to swimming yestermorning.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他早晨9点上班
 • Phồn thể – 他早晨9點上班。
 • Pinyin – Tā zǎochén jiǔdiǎn shàngbān.
 • Tiếng Bồi – tha chảo chấn chiếu tẻn sang ban.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đi làm lúc 9 giờ sáng.
 • Dịch tiếng Anh – He goes to work at 9 o’clock in the morning.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments