Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 30: Từ 1164 – 公尺

Đánh giá bài viết

《公》的笔顺动画写字动画演示

《公》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《公》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《尺》的笔顺动画写字动画演示

《尺》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《尺》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 一立方公尺
 • Phồn thể – 一立方公尺
 • Pinyin – yī lìfānggōngchĭ
 • Tiếng Bồi – i li phang cung chử.
 • Dịch tiếng Việt – Một mét khối.
 • Dịch tiếng Anh – a cubic meter.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 每秒公尺数
 • Phồn thể – 每秒公尺數
 • Pinyin – mĕimiăo gōngchĭ shù
 • Tiếng Bồi – mấy mẻo cung chử su.
 • Dịch tiếng Việt – Mét trên giây.
 • Dịch tiếng Anh – meters per second


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments