Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 30: Từ 1170 – 慢车

Đánh giá bài viết

《慢》的笔顺动画写字动画演示

《慢》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《慢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《车》的笔顺动画写字动画演示

《车》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《车》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 可以乘着慢车到市中心。
 • Phồn thể – 可以乘著慢車到市中心。
 • Pinyin – Kěyǐ chéngzhe mànchē dào Shìzhōngxīn.
 • Tiếng Bồi – khứa ỉ chấng chơ man chưa tao sư chung xin.
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có thể đi tàu địa phương đến trung tâm thành phố.
 • Dịch tiếng Anh – It is possible to ride the local all the way downtown.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 慢车安全啊
 • Phồn thể – 慢車安全啊。
 • Pinyin – mànchē ānquán a
 • Tiếng Bồi – man chưa an choén a.
 • Dịch tiếng Việt – Một chiếc xe chậm sẽ an toàn hơn nhiều.
 • Dịch tiếng Anh – A slow car is much safer.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments