Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 30: Từ 1171 – 慢慢

Đánh giá bài viết

《慢》的笔顺动画写字动画演示

《慢》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《慢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《慢》的笔顺动画写字动画演示

《慢》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《慢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 不着急,慢慢来!
 • Phồn thể – 不著急,慢慢來!
 • Pinyin – Bù zháojí, mànmàn lái!
 • Tiếng Bồi – bu cháo chí, man man lái!
 • Dịch tiếng Việt – Đừng lo lắng, chầm chậm tới đây nào!
 • Dịch tiếng Anh – Take your time!

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 那些人慢慢跑开了。
 • Phồn thể – 那些人慢慢跑開了。
 • Pinyin – Nàxiē rén mànmàn pǎo kāile.
 • Tiếng Bồi – na xia rấn man man pảo khai lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Những người đó chạy chậm.
 • Dịch tiếng Anh – The men cantered away.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments