Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 30: Từ 1172 – 摆设儿

Đánh giá bài viết

《摆》的笔顺动画写字动画演示

《摆》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《摆》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《设》的笔顺动画写字动画演示

《设》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《设》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我很满意房子里花瓶的摆设方式。
 • Phồn thể – 我很滿意房子里花瓶的擺設方式。
 • Pinyin – Wǒ hěn mǎnyì fángzi lǐ huāpíng de bǎishè fāngshì.
 • Tiếng Bồi – ủa hấn mản i pháng chự lỉ hoa pính tợ bải sưa phang sư.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi rất hài lòng với cách trang trí của các bình hoa trong ngôi nhà.
 • Dịch tiếng Anh – I am really satisfied with the disposal of these vases in the house.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 落这个老地钟是他们家里的固定摆设。
 • Phồn thể – 落這個老地鐘是他們家裡的固定擺設。
 • Pinyin – Luò zhège lǎo de zhōng shì tāmen Jiālǐ de gùdìng bǎishè.
 • Tiếng Bồi – lua chưa cơ lảo tợ chung sư tha mân cha lỉ tợ cu tinh bải sưa.
 • Dịch tiếng Việt – Chiếc đồng hồ cổ này dường như đã là vật trang trí cố định trong nhà họ.
 • Dịch tiếng Anh – The grandfather clock was a fixture in their home.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments