Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 30: Từ 1174 – 跳高

Đánh giá bài viết

《跳》的笔顺动画写字动画演示

《跳》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《跳》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《高》的笔顺动画写字动画演示

《高》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《高》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 俯卧式跳高
 • Phồn thể – 俯臥式跳高
 • Pinyin – fŭwò shì tiàogāo
 • Tiếng Bồi – phủ ua sư theo cao.
 • Dịch tiếng Việt – Dễ  dàng nhảy cao.
 • Dịch tiếng Anh – straddle jump.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 背跃式跳高
 • Phồn thể – 背躍式跳高
 • Pinyin – bèi yuè shì tiàogāo
 • Tiếng Bồi – bây duê sư theo cao
 • Dịch tiếng Việt – Nhảy lùi lại.
 • Dịch tiếng Anh – Fosbury flop.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments