Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 30: Từ 1178 – 花瓶

Đánh giá bài viết

《花》的笔顺动画写字动画演示

《花》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《花》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《瓶》的笔顺动画写字动画演示

《瓶》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《瓶》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我赊购了这个花瓶。
 • Phồn thể – 我賒購了這個花瓶。
 • Pinyin – Wǒ shēgòule zhège huāpíng.
 • Tiếng Bồi – ủa sưa câu lợ chưa cơ hoa pính.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã mua chiếc bình này bằng thẻ tín dụng.
 • Dịch tiếng Anh – I bought this vase on trust.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我失手打破了花瓶。
 • Phồn thể – 我失手打破了花瓶。
 • Pinyin – Wǒ shīshǒu dǎpòle huāpíng.
 • Tiếng Bồi – ủa sư sấu tả pua lợ hoa pính.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã làm vỡ chiếc bình do trượt tay.
 • Dịch tiếng Anh – I let the vase slip and it broke.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments