Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 30: Từ 1183 – 夜里

Đánh giá bài viết

《夜》的笔顺动画写字动画演示

《夜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《夜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《里》的笔顺动画写字动画演示

《里》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《里》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我夜里醒了好几次。
 • Phồn thể – 我夜裡醒了好幾次。
 • Pinyin – Wǒ yèlǐ xǐngle hǎo jǐcì.
 • Tiếng Bồi – ủa dê lí xỉnh lợ háo chỉ chư.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi bị thức giấc nhiều lần trong đêm.
 • Dịch tiếng Anh – I woke up several times during the night.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 夜里我忌讳走墓地。
 • Phồn thể – 夜裡我忌諱走墓地。
 • Pinyin – Yèlǐ wǒ jìhuì zǒu mùdì.
 • Tiếng Bồi – dê lí ủa chi huây chẩu mu ti.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi cố gắng tránh đi bộ  qua nghĩa trang vào ban đêm.
 • Dịch tiếng Anh – At night I try to avoid walking by the graveyard.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments