Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 30: Từ 1184 – 半夜

Đánh giá bài viết

《半》的笔顺动画写字动画演示

《半》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《半》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《夜》的笔顺动画写字动画演示

《夜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《夜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 可能已经是半夜了
 • Phồn thể – 可能已經是半夜了
 • Pinyin – Kěnéng yǐjīng shì bànyè le
 • Tiếng Bồi – khửa nấng ỉ chinh sư ban dê lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Có thể đã nửa đêm rồi.
 • Dịch tiếng Anh – it would have been midnight

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我通常半夜才睡觉。
 • Phồn thể – 通常半夜才睡覺。
 • Pinyin – Wǒ tōngcháng bànyè cái shuìjiào.
 • Tiếng Bồi – ủa thung cháng ban dê chái suây cheo.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thường đi ngủ vào lúc nửa đêm.
 • Dịch tiếng Anh – I usually turn in at midnight.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments