Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 30: Từ 1185 – 放假

Đánh giá bài viết

《放》的笔顺动画写字动画演示

《放》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《放》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《假》的笔顺动画写字动画演示

《假》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《假》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他一放假就回家。
 • Phồn thể – 他一放假就回家。
 • Pinyin – Tā yí fàngjià jiù huíjiā.
 • Tiếng Bồi – tha í phang cha chiêu huấy cha.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy về nhà ngay khi được nghỉ.
 • Dịch tiếng Anh – As soon as the holiday started he went back home.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 放假了,大家好好娱乐一下
 • Phồn thể – 放假了,大家好好娛樂一下
 • Pinyin – Fàngjiàle,dàjiā hǎohǎo yúlè yíxià.
 • Tiếng Bồi – phang cha lợ, ta cha háo hảo dúy lưa í xa.
 • Dịch tiếng Việt – Đến kỳ nghỉ rồi, mọi người nên làm gì đó thật vui.
 • Dịch tiếng Anh – The holidays are here – everyone should have some fun.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments