Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 30: Từ 1189 – 赢利

Đánh giá bài viết

《赢》的笔顺动画写字动画演示

《赢》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《赢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《利》的笔顺动画写字动画演示

《利》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《利》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我曾无偿为一个非赢利组织工作过。
 • Phồn thể – 我曾無償為一個非贏利組織工作過。
 • Pinyin – Wǒ céng wúcháng wèi yígè fēi yínglì zǔzhī gōngzuò guò.
 • Tiếng Bồi – ủa chấng ú cháng uây í cưa phây ính li chủ chư cung chua cua.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận.
 • Dịch tiếng Anh – I worked for free for a non profit organization.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 学术性的报刊销售量不大,不以赢利为目的。
 • Phồn thể – 學術性的報刊銷售量不大,不以贏利為目的。
 • Pinyin – Xuéshùxìng de bàokān xiāoshòuliàng búdà,bùyǐ yínglì wéi mùdì.
 • Tiếng Bồi – xuế su xinh tợ bao khan xeo sâu leng bú ta, bu ỉ ính li uấy mu ti.
 • Dịch tiếng Việt – Doanh thu của các đầu báo và tạp chí  học thuật là không lớn, và mục đích sản xuất chúng không phải để thu lợi nhuận.
 • Dịch tiếng Anh – Academic newspapers have low sales and are not aiming at making a profit.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments