Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 30: Từ 616 – 世

Đánh giá bài viết

《世》的笔顺动画写字动画演示
《世》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 将某事公布于世
 • Phồn thể – 將某事公佈於世
 • Pinyin – Jiāng mǒushì gōngbù yú shì
 • Tiếng Bồi – cheng mẩu sư cung bu dúy sư.
 • Dịch tiếng Việt – Thông báo điều gì đó với thế giới.
 • Dịch tiếng Anh – to make something public

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他天资过人,并世无双
 • Phồn thể – 他天資過人,並世無雙
 • Pinyin – Tā tiānzī guòrén,bìngshì wúshuāng.
 • Tiếng Bồi – tha then chư cua rấn, binh sư ú soang.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy là một người rất có năng khiếu, một thiên tài hiếm có.
 • Dịch tiếng Anh – He is a very gifted person, a rare genius.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments