Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 30: Từ 618 – 界

Đánh giá bài viết

《界》的笔顺动画写字动画演示
《界》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 她从业于教育界
 • Phồn thể – 她從業於教育界
 • Pinyin – Tā cóngyèyú jiàoyùjiè.
 • Tiếng Bồi – tha chúng dê dúy cheo duy chia.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy làm việc trong ngành giáo dục.
 • Dịch tiếng Anh – She is employed as a teacher.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他是文学界的后起之秀
 • Phồn thể – 他是文學界的後起之秀
 • Pinyin – Tā shì wénxuéjiède hòuqǐzhīxiù.
 • Tiếng Bồi – tha sư uấn xuế chia tợ hâu chỉ chư xiêu.
 • Dịch tiếng Việt -Anh ấy là một ngôi sao đang lên trong thế giới văn học.
 • Dịch tiếng Anh – He’s up-and-coming in the literary world.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments