Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 30: Từ 620 – 变

Đánh giá bài viết

《变》的笔顺动画写字动画演示
《变》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 变得公开的
 • Phồn thể – 變得公開的
 • Pinyin – Biàn de gōngkāi de
 • Tiếng Bồi – ben tợ cung khai tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Trở nên công khai
 • Dịch tiếng Anh – to become public

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 变绿/ 蓝
 • Phồn thể – 變綠/ 藍
 • Pinyin – Biàn lǜ/ lán
 • Tiếng Bồi – ben lủy/ lán
 • Dịch tiếng Việt – Chuyển sang màu xanh lá/ xanh dương
 • Dịch tiếng Anh – to turn green/ blue


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments