Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 622 – 乔

Đánh giá bài viết

《乔》的笔顺动画写字动画演示
《乔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 乔的霉运再次把他拖垮了
 • Phồn thể – 喬的霉運再次把他拖垮了
 • Pinyin – Qiáo de méiyùn zàicì bǎ tā tuōkuǎle.
 • Tiếng Bồi – chéo tợ mấy duyn chai chư bả tha thua khỏa lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Sự xui xẻo của Joe đã kéo anh xuống một lần nữa.
 • Dịch tiếng Anh – Joe’s bad luck has pulled him down again.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 没有人同意我的观点,尤其是乔
 • Phồn thể – 沒有人同意我的觀點,尤其是喬
 • Pinyin – Méiyǒu rén tóngyì wǒ de guāndiǎn, yóuqíshì qiáo.
 • Tiếng Bồi – mấy dẩu rấn thúng i ủa tợ quan tẻn, dấu chí sư chéo.
 • Dịch tiếng Việt – Không ai đồng ý với tôi, đặc biệt là Joe.
 • Dịch tiếng Anh – Nobodyleast of all Joe, agreed with me.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments