Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 624 – 歹

Đánh giá bài viết

《歹》的笔顺动画写字动画演示
《歹》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 艺术歹睁芒
 • Phồn thể – 藝術歹睜芒
 • Pinyin – yìshù dăi zhēng máng
 • Tiếng Bồi – i su tải châng máng.
 • Dịch tiếng Việt – Cái chết của nghệ thuật.
 • Dịch tiếng Anh – death of art.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 为非作歹
 • Phồn thể – 為非作歹
 • Pinyin – wéifēizuòdăi
 • Tiếng Bồi – uấy phây chua tải.
 • Dịch tiếng Việt – Làm điều ác, phạm tội ác gây phẫn nộ.
 • Dịch tiếng Anh – do evil commit crimes perpetrate outrages


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments