Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 625 – 列

Đánh giá bài viết

 

《列》的笔顺动画写字动画演示
《列》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 列一个表,随身带着。
 • Phồn thể – 列一個表,隨身帶著
 • Pinyin – Liè yígè biǎo, suíshēn dàizhe.
 • Tiếng Bồi – lia í cưa bẻo, suấy sân tai chơ.
 • Dịch tiếng Việt – Lập một danh sách để bạn có thể mang nó theo.
 • Dịch tiếng Anh – Make a list so that you can take it with you.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 将这些货物列好清单,然后入库
 • Phồn thể – 將這些貨物列好清單,然後入庫
 • Pinyin – Jiāng zhèxiē huòwù liè hǎo qīngdān, ránhòu rùkù.
 • Tiếng Bồi – cheng chưa xia hua u lia hảo chinh tan, rán hâu ru khu.
 • Dịch tiếng Việt – Kiểm kê hàng hóa và sau đó lưu trữ chúng.
 • Dịch tiếng Anh – Inventory the goods and then store them.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments