Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 626 – 例

Đánh giá bài viết

《例》的笔顺动画写字动画演示
《例》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这次的事就算了,下不为例
 • Phồn thể – 這次的事就算了,下不為例
 • Pinyin – Zhècì de shì jiù suànle,xiàbùwéilì.
 • Tiếng Bồi – chưa chư tợ sư chiêu soan lợ, xa bu uấy li.
 • Dịch tiếng Việt – Lần này, chúng ta hãy quên nó đi.
 • Dịch tiếng Anh – I’ll forget about it this time, but it mustn’t be repeated.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 例举事实是最能说明问题的方法
 • Phồn thể – 例舉事實是最能說明問題的方法
 • Pinyin – Lìjǔ shìshí shì zuì néng shuōmíng wèntí de fāngfǎ
 • Tiếng Bồi – li chủy sư sứ sư chuây nấng sua mính uân thí tợ phang phả.
 • Dịch tiếng Việt – Đưa ra ví dụ là cách tốt nhất để giải thích một vấn đề.
 • Dịch tiếng Anh – Giving examples is the most forceful way to explain a problem.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments