Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 628 – 解

Đánh giá bài viết

《解》的笔顺动画写字动画演示
《解》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 孩子们很擅长解鞋带
 • Phồn thể – 孩子們很擅長解鞋帶
 • Pinyin – Háizǐmen hěn shàncháng jiě xiédài.
 • Tiếng Bồi – hái chử mân hẩn san cháng chỉa xía tai.
 • Dịch tiếng Việt – Mấy đứa trẻ rất giỏi trong việc buộc dây giày.
 • Dịch tiếng Anh – Children are talented undoers of their shoelaces

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 你能把绳子解开吗?
 • Phồn thể – 你能把繩子解開嗎?
 • Pinyin – Nǐ néng bǎ shéngzi jiěkāi ma ?
 • Tiếng Bồi – nỉ nấng bả sấng chự chỉa khai ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có thể tháo dây?
 • Dịch tiếng Anh – Can you disentangle the cord?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments