Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 629 – 急

Đánh giá bài viết

《急》的笔顺动画写字动画演示
《急》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 不着急/ 我不着急
 • Phồn thể – 不著急/ 我不著急
 • Pinyin – Bù zháojí/ wǒ bù zháojí
 • Tiếng Bồi – bu cháo chí/ ủa bu cháo chí
 • Dịch tiếng Việt – Đừng lo lắng.
 • Dịch tiếng Anh – there’s/ I’m in no hurry

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 着什么急?
 • Phồn thể – 著什麼急?
 • Pinyin – Zháoshénmejí ?
 • Tiếng Bồi – cháo sấn mơ chí?
 • Dịch tiếng Việt – Vội vàng cái gì?
 • Dịch tiếng Anh – what‘s the hurry?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments