Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 631 – 颜

Đánh giá bài viết

《颜》的笔顺动画写字动画演示
《颜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 家乡真是旧貌换新颜
 • Phồn thể – 家鄉真是舊貌換新顏
 • Pinyin – Jiāxiāng zhēnshì jiùmào huàn xīnyán.
 • Tiếng Bồi – cha xeng chân sư chiêu mao hoan xin dén.
 • Dịch tiếng Việt – Quê tôi có một hình ảnh hoàn toàn mới.
 • Dịch tiếng Anh – My hometown has a brand-new image.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 改革开放后,这个村庄旧貌换新颜
 • Phồn thể – 改革開放後,這個村莊舊貌換新顏
 • Pinyin – Gǎigé kāifàng hòu,zhège cūnzhuāng jiùmào huàn xīnyán.
 • Tiếng Bồi – cải cứa khai phang hâu, chưa cơ chuân choang chiêu mao hoan xin dén.
 • Dịch tiếng Việt – Sau khi cải cách và mở cửa, ngôi làng này hoàn toàn thay đổi.
 • Dịch tiếng Anh – After reform and opening upthis village totally changed.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments