Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 632 – 许

Đánh giá bài viết

《许》的笔顺动画写字动画演示
《许》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 眼睛透出些许的微笑
 • Phồn thể – 眼睛透出些許的微笑
 • Pinyin – Yǎnjing tòuchū xiēxǔ de wēixiào.
 • Tiếng Bồi – dẻn chinh thâu chu xia xủy tợ uây xeo.
 • Dịch tiếng Việt – Có một nụ cười nhẹ trong ánh mắt anh ấy.
 • Dịch tiếng Anh – The ghost of a smile glimmered in his eyes.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他看上去脸色苍白,许是生病了
 • Phồn thể – 他看上去臉色蒼白,許是生病了
 • Pinyin – Tā kànshàngqù liǎnsè cāngbái,xǔ shì shēngbìng le.
 • Tiếng Bồi – tha khan sang chuy lẻn sưa chang bái, xủy sư sâng binh lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta trông hơi xanh xao, có lẽ anh ta bị bệnh.
 • Dịch tiếng Anh – He looks a bit pale – maybe he’s ill.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments