Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 633 – 需

Đánh giá bài viết

《需》的笔顺动画写字动画演示
《需》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 地板需清洗
 • Phồn thể –  地板需清洗
 • Pinyin – Dìbǎn xū qīngxǐ.
 • Tiếng Bồi – ti bản xuy chinh xỉ.
 • Dịch tiếng Việt – Sàn nhà cần làm sạch.
 • Dịch tiếng Anh – The floors need to be washed out.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 打铁需趁热
 • Phồn thể – 打鐵需趁熱
 • Pinyin – Dǎtiě xū chèn rè.
 • Tiếng Bồi – tá thỉa xuy chân rưa.
 • Dịch tiếng Việt – Bàn ủi cần phải nóng.
 • Dịch tiếng Anh – Opportunity should be struck while the iron is hot.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments