Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 635 – 续

Đánh giá bài viết

《续》的笔顺动画写字动画演示
《续》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 今天看来要续会了,到现在都没结果
 • Phồn thể – 今天看來要續會了,到現在都沒結果
 • Pinyin – Jīntiān kànlái yào xùhuì le,dào xiànzài dōu méi jiéguǒ.
 • Tiếng Bồi – chin then khan lái dao xuy huây lợ, tao xen chai tâu mấy chía của.
 • Dịch tiếng Việt – Có vẻ như chúng tôi sẽ kéo dài cuộc họp ngày hôm nay vì không có quyết định nào được đưa ra cho đến nay.
 • Dịch tiếng Anh – It seems that we’ll prolong the meeting today since no decision has been made so far.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 要是一个劲地宽展下去,到什么时候才能办好手续呀
 • Phồn thể – 要是一個勁地寬展下去,到什麼時候才能辦好手續呀
 • Pinyin – Yàoshì yígèjìn de kuānzhǎn xiàqù,dào shénme shíhou cáinéng bànhǎo shǒuxù ya.
 • Tiếng Bồi – dao sư í cưa chin tợ khoan chản xa chuy, tao sấn mơ sứ hâu chái nấng ban háo sẩu xuy da.
 • Dịch tiếng Việt – Làm thế nào các thủ tục có thể được giải quyết nếu nó tiếp tục bị trì hoãn?
 • Dịch tiếng Anh – How can the formality be settled if it keeps being put off?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments