Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 636 – 令

Đánh giá bài viết

 

《令》的笔顺动画写字动画演示
《令》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 令人怀疑的
 • Phồn thể – 令人懷疑的
 • Pinyin – Lìng rén huáiyí de
 • Tiếng Bồi – linh rấn hoái í tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Nghi ngờ
 • Dịch tiếng Anh – to be open to question

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 令我失望的是
 • Phồn thể – 令我失望的是
 • Pinyin – Lìng wǒ shīwàng de shì
 • Tiếng Bồi – linh ủa sư oang tợ sư.
 • Dịch tiếng Việt – Điều làm tôi thất vọng là
 • Dịch tiếng Anh – to my disappointment


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments