Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 639 – 领

Đánh giá bài viết

《领》的笔顺动画写字动画演示
《领》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他三比一领先
 • Phồn thể – 他三比一領先
 • Pinyin – Tā sān bǐ yī lǐngxiān.
 • Tiếng Bồi – tha san bỉ i lỉnh xen.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấyđang dẫn ba trò chơi một lúc.
 • Dịch tiếng Anh – He is leading three games to one.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他领着我们游览了全城
 • Phồn thể – 他領著我們遊覽了全城
 • Pinyin – Tā lǐngzhe wǒmen yóulǎnle quán chéng.
 • Tiếng Bồi – tha lỉnh chơ ủa mân dấu lản lợ choén chấng.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy dẫn chúng tôi đi khắp thành phố.
 • Dịch tiếng Anh – He guided us around the city.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments