Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 641 – 绍

Đánh giá bài viết

《绍》的笔顺动画写字动画演示
《绍》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 有机会我一定绍介你们俩互相认识
 • Phồn thể – 有機會我一定紹介你們倆互相認識
 • Pinyin – Yǒujīhuì wǒ yídìng shàojiè nǐmen liǎ hùxiāng rènshi.
 • Tiếng Bồi – dẩu chi huây ủa í tinh sao chia nỉ mân lả hu xeng rân sư.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sẽ giới thiệu hai bạn với nhau nếu có cơ hội.
 • Dịch tiếng Anh – I’ll introduce you two if there is an opportunity.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 绍见书大怒曰滥行匹夫
 • Phồn thể – 紹見書大怒曰濫行匹夫
 • Pinyin – shào jiàn shū dà nù yuē làn xíng pĭfū
 • Tiếng Bồi – sao chen su ta nuy duê lan xính pỉ phu.
 • Dịch tiếng Việt – Đề xuất bạn đưa ra rất táo bạo.
 • Dịch tiếng Anh – You have the audacity to make proposals.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments