Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 642 – 昭

Đánh giá bài viết

《昭》的笔顺动画写字动画演示
《昭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 座上珠玑昭日月
 • Phồn thể – 座上珠璣昭日月
 • Pinyin – zuò shàng zhūjī zhāo rìyuè
 • Tiếng Bồi – chua sang chu chi chao rư duê.
 • Dịch tiếng Việt – Mặt trời và ặmt trăng giống như một viên ngọc trai.
 • Dịch tiếng Anh – Pearls on the dais outshine the sun and moon

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 昭文馆大学士
 • Phồn thể – 昭文館大學士
 • Pinyin – zhāo wén guăn dàxuéshì
 • Tiếng Bồi – chao uấn choẻn ta xuế sư.
 • Dịch tiếng Việt – Học giả lớn của Viện tôn vinh văn học.
 • Dịch tiếng Anh – grand academician of the Institute for the Glorification of Literature.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments