Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 645 – 检

Đánh giá bài viết

《检》的笔顺动画写字动画演示
《检》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 为保护社会治安,我们要加强边检
 • Phồn thể – 為保護社會治安,我們要加強邊檢
 • Pinyin – Wèi bǎohù shèhuì zhì’ān,wǒmen yào jiāqiáng biānjiǎn.
 • Tiếng Bồi – uây bảo hu sưa huây chư an, ủa mân dao cha chéng ben chẻn.
 • Dịch tiếng Việt – Để bảo vệ trật tự công cộng, chúng ta phải tăng cường kiểm tra biên giới.
 • Dịch tiếng Anh – For the sake of public security, we need to strengthen our frontier defence inspection.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 这批货已经通过货检了,是安全的。
 • Phồn thể – 這批貨已經通過貨檢了,是安全的
 • Pinyin – Zhè pī huò yǐjing tōngguò huòjiǎn le,shì ānquán de.
 • Tiếng Bồi – chưa pi hua ỉ chinh thung cua hua chẻn lợ, sư an choén tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Lô hàng này đã qua kiểm tra và an toàn.
 • Dịch tiếng Anh – These goods have been checkedThey are safe.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments