Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 647 – 险

Đánh giá bài viết

《险》的笔顺动画写字动画演示
《险》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 火/ 人寿/ 健康险
 • Phồn thể – 火/人壽/健康險
 • Pinyin – Huǒ/ rénshòu/ jiànkāng xiǎn
 • Tiếng Bồi – hủa/ rấn sâu/ chen khang xẻn.
 • Dịch tiếng Việt – Bảo hiểm hỏa hoạn / cuộc sống / sức khỏe.
 • Dịch tiếng Anh – firelifehealth insurance

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我们没有保意外损害险
 • Phồn thể – 我們沒有保保意外損害賠償險
 • Pinyin – Wǒmen méiyǒu bǎo yìwài sǔnhài xiǎn.
 • Tiếng Bồi – ủa mân mấy dấu bảo i oai suẩn hai xẻn.
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi không có bảo hiểm chống lại thiệt hại do tai nạn.
 • Dịch tiếng Anh – We’re not covered against accidental damage.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments