Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 648 – 验

Đánh giá bài viết

《验》的笔顺动画写字动画演示
《验》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他们共同体验了爱情的所有乐趣
 • Phồn thể – 他們共同體驗了愛情的所有樂趣
 • Pinyin – Tāmen gòngtóng tǐyànle àiqíng de suǒyǒu lèqù.
 • Tiếng Bồi – tha mân cung thúng thỉ den lợ ai chính tợ súa dẩu lưa chuy.
 • Dịch tiếng Việt – Họ cùng nhau trải nghiệm tất cả những ngọt ngào của tình yêu.
 • Dịch tiếng Anh – They tasted all the sweets of love together.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我对这些数据表示怀疑,请你复验一次
 • Phồn thể – 我對這些數據表示懷疑,請您複驗一次
 • Pinyin – Wǒ duì zhèxiē shùjù biǎoshì huáiyí,qǐng nǐ fùyàn yícì.
 • Tiếng Bồi – ủa tuây chưa xia su chuy bẻo sư hoái í, chính nỉ phu den í chư.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nghi ngờ tính chính xác của những dữ liệu này, vui lòng kiểm tra lại chúng.
 • Dịch tiếng Anh – I doubt the veracity of these data, please recheck them.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments