Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 650 – 考

Đánh giá bài viết

《考》的笔顺动画写字动画演示
《考》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 啊!我考过了!
 • Phồn thể – 啊!我考過了!
 • Pinyin – Ā!Wǒ kǎoguò le!
 • Tiếng Bồi – a, úa khảo cua lợ!
 • Dịch tiếng Việt – Ôi! Tôi đã vượt qua kỳ thi!
 •  Dịch tiếng Anh – Wow! I passed the exam!

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他考试考得好极了
 • Phồn thể – 他考試考得好極了
 • Pinyin – Tā kǎoshì kǎo de hǎo jíle.
 • Tiếng Bồi – tha khảo sư khảo tợ hảo chí lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy làm bài thi rất tốt.
 • Dịch tiếng Anh – He did splendidly in the exam.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments