Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 653 – 研

Đánh giá bài viết

《研》的笔顺动画写字动画演示
《研》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 研钢砂钻具
 • Phồn thể –  研鋼砂鑽具
 • Pinyin – yán gāngshā zuànjù
 • Tiếng Bồi – dén cang sa choan chuy.
 • Dịch tiếng Việt – Khoan adamantine.
 • Dịch tiếng Anh – adamantine drill.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 机械研和法
 • Phồn thể – 機械研和法
 • Pinyin – jīxiè yán hé fă
 • Tiếng Bồi – chi xia dén hứa phả.
 • Dịch tiếng Việt – Phương pháp nghiên cứu cơ khí.
 • Dịch tiếng Anh – mechanical incorporation method.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 31

Comments