Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 32: Từ 654 – 幺

Đánh giá bài viết

《幺》的笔顺动画写字动画演示
《幺》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 就这么点幺麽的事情你也不帮忙啊
 • Phồn thể – 就這麼這麼點么麼的的事情你也不也不幫忙啊
 • Pinyin – Jiù zhème diǎn yāome de shìqing nǐ yě bùbāngmáng a.
 • Tiếng Bồi – chiêu chưa mơ tẻn dao mơ tợ sư chính ní dể bu bang máng a.
 • Dịch tiếng Việt – Bạn không thể giúp với một điều nhỏ như vậy.
 • Dịch tiếng Anh – You don’t help even with such a tiny thing?

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 公司总是用这样的幺麽,早晚要出事
 • Phồn thể – 公司總是用這樣的么麼,早晚要出事
 • Pinyin – Gōngsī zǒngshì yòng zhèyàng de yāome,zǎowǎn yào chūshì.
 • Tiếng Bồi – cung sư chủng sư dung chưa dang tợ dao mơ, cháo oản dao chu sư.
 • Dịch tiếng Việt – Nếu công ty luôn tuyển dụng những người tồi tệ như vậy, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện xấu.
 • Dịch tiếng Anh – If the company always employs such vile persons, something bad will happen some day


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 32

Comments