Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 32: Từ 660 – 礼

Đánh giá bài viết

《礼》的笔顺动画写字动画演示
《礼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 大多数人在他们常去的教堂接受按手礼
 • Phồn thể – 大多數人在他們常去的教堂接受按手禮
 • Pinyin – Dàduōshùrén zài tāmen chángqù de jiàotáng jiēshòu àn shǒu lǐ.
 • Tiếng Bồi – ta tua su rấn chai tha mân cháng chuy tợ cheo tháng chia sâu an sấu lỉ.
 • Dịch tiếng Việt – Đại đa số mọi người được xác nhận có tham dự khi vào nhà thờ.
 • Dịch tiếng Anh – Many people are confirmed in the church that they normally attend.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 当两辆汽车会车时,司机要互相礼让通行
 • Phồn thể – 當兩輛汽車會會車時,司機要互相禮讓通行。
 • Pinyin – Dāng liǎng liàng qìchē huìchē shí,sījī yào hùxiāng lǐ ràng tōngxíng.
 • Tiếng Bồi – tang lẻng leng chi chưa huây chưa sứ, sư chi dao hu xeng lỉ rang thung xính.
 • Dịch tiếng Việt – Khi hai chiếc xe lướt qua nhau, cả hai lái xe nên lịch sự nhường đường.
 • Dịch tiếng Anh – When two cars pass each other, both drivers should politely give way.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 32

Comments