Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 32: Từ 662 – 育

Đánh giá bài viết

《育》的笔顺动画写字动画演示
《育》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 淤泥潜育土
 • Phồn thể – 淤泥潛潛育土
 • Pinyin – yūní qián yù tŭ
 • Tiếng Bồi – duy ní chén duy thủ.
 • Dịch tiếng Việt – Đất canh tác phù sa
 • Dịch tiếng Anh – slimy gley soil.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 产仔育幼期
 • Phồn thể – 產仔育幼期
 • Pinyin – chănzĭ yùyòu qī
 • Tiếng Bồi – chán chử duy dâu chi.
 • Dịch tiếng Việt – Thời gian phát hành
 • Dịch tiếng Anh – breeding period


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 32

Comments