Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 32: Từ 664 – 穴

Đánh giá bài viết

《穴》的笔顺动画写字动画演示
《穴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 八脉交会穴
 • Phồn thể – 八脈交會穴
 • Pinyin – bā mài jiāohuìxué
 • Tiếng Bồi – ba mai choe huây xuế.
 • Dịch tiếng Việt – Tám điểm hợp lưu.
 • Dịch tiếng Anh – eight confluenence points.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 甜椒穴盘苗
 • Phồn thể – 甜椒穴盤苗
 • Pinyin – tiánjiāo xué pán miáo
 • Tiếng Bồi – then cheo xuế pán méo.
 • Dịch tiếng Việt – Cây ớt chuông.
 • Dịch tiếng Anh – Sweet pepper plug seedlings.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 32

Comments