Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 32: Từ 665 – 究

Đánh giá bài viết

 

《究》的笔顺动画写字动画演示
《究》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 妻子在究问晚归的丈夫去了哪里
 • Phồn thể – 妻子在究問晚歸的丈夫去了哪裡
 • Pinyin – Qīzǐ zài jiūwèn wǎnguī de zhàngfū qù le nǎlǐ.
 • Tiếng Bồi – chi chử chai chiêu uân oảng quây chang phu chuy lợ ná lỉ.
 • Dịch tiếng Việt – Người vợ đang hỏi người chồng anh ta đã đi đâu mà về muộn.
 • Dịch tiếng Anh – The wife is interrogating him as to where her husband went last night.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他研究学问就喜欢寻根究底,很认真的。
 • Phồn thể – 他研究學問就喜歡尋根究底,很認真的
 • Pinyin – Tā yánjiū xuéwen jiù xǐhuan xúngēn jiūdǐ,hěn rènzhēn de.
 • Tiếng Bồi – tha dén chiêu xuế uân chiêu xỉ hoan xuýn cân chiêu tỉ, hẩn rân chân tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy rất nghiêm túc trong việc nghiên cứu. Anh ấy thường tìm hiểu sâu về vấn đề này.
 • Dịch tiếng Anh – He is very serious about doing researchHe often inquires deeply into the matter.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 32

Comments