Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 32: Từ 669 – 抽

Đánh giá bài viết

 

《抽》的笔顺动画写字动画演示
《抽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 你想要抽大麻吗?
 • Phồn thể – 你想要抽大麻嗎?
 • Pinyin – nǐ xiǎng yào chōudàmá ma ?
 • Tiếng Bồi – ní xẻng dao châu ta má ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có muốn hút thuốc không?
 • Dịch tiếng Anh – Do you want to smoke some herb?

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他最后一次抽香烟
 • Phồn thể – 他最後一次抽香煙
 • Pinyin -Tā zuìhòu yícì chōu xiāngyān.
 • Tiếng Bồi – tha chuây hâu í chư châu xeng den.
 • Dịch tiếng Việt – Anh hút một điếu thuốc lần cuối.
 • Dịch tiếng Anh – He dragged on his cigarette one last time.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 32

Comments