Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 32: Từ 670 – 邮

Đánh giá bài viết

《邮》的笔顺动画写字动画演示
《邮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 柜台邮务员
 • Phồn thể – 櫃檯郵務員
 • Pinyin – jŭtái yóuwù yuán
 • Tiếng Bồi – chủy thái dấu u doén.
 • Dịch tiếng Việt – Người đưa thư.
 • Dịch tiếng Anh – counter clerk.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我想邮封信
 • Phồn thể – 我想郵封信
 • Pinyin – wŏ xiăng yóu fēngxìn
 • Tiếng Bồi – úa xẻng dấu phâng xin.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi muốn gửi thư.
 • Dịch tiếng Anh – I want to send a letter.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 32

Comments