Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 32: Từ 671 – 申

Đánh giá bài viết

《申》的笔顺动画写字动画演示
《申》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 纳税申报表
 • Phồn thể – 納稅申報表
 • Pinyin – nàshuì shēnbàobiăo
 • Tiếng Bồi – na suây sân bao bẻo.
 • Dịch tiếng Việt – Hình thức thuế
 • Dịch tiếng Anh – tax forms.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 收益申报表
 • Phồn thể – 收益申報表
 • Pinyin – shōuyì shēnbàobiăo
 • Tiếng Bồi – sâu i sân bao bẻo.
 • Dịch tiếng Việt – Tờ khai thu nhập.
 • Dịch tiếng Anh – a declaration of income.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 32

Comments