Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 32: Từ 672 – 神

Đánh giá bài viết

《神》的笔顺动画写字动画演示
《神》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他们不再相信他们的神
 • Phồn thể – 他們不再相信他們的神
 • Pinyin – Tāmen búzài xiāngxìn tāmen de shén.
 • Tiếng Bồi – tha mân bú chai xeng xin tha mân tợ sấn.
 • Dịch tiếng Việt – Họ không còn tin vào những vị thần.
 • Dịch tiếng Anh – They abnegated their gods.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 圣水会被进献给神
 • Phồn thể – 聖水會被進獻給神
 • Pinyin – Shèngshuǐ huì bèi jìn xiàn gěi shén.
 • Tiếng Bồi – sâng huẩy huây bây chin xen cẩy sấn.
 • Dịch tiếng Việt – Nước thánh sẽ được dành riêng cho Thiên Chúa.
 • Dịch tiếng Anh – The holy water will be dedicated to the God.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 32

Comments