Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 32: Từ 673 – 寅

Đánh giá bài viết

《寅》的笔顺动画写字动画演示
《寅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 寅时的药煎好了
 • Phồn thể – 寅時的藥煎好了
 • Pinyin – yínshí de yào jiān hăo le
 • Tiếng Bồi – ín sứ tợ dao chen hảo lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Thuốc của bạn đã được chuẩn bị.
 • Dịch tiếng Anh – Your majesty‘s medicine for the hour is ready.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 寅跟着他一起玩乐, 并邂逅了热情的艺伎牡丹
 • Phồn thể – 寅跟著他一起玩樂, 並邂逅了熱情的藝伎牡丹
 • Pinyin – yín gēnzhe tā yīqĭ wánlè bìng xièhòu le rèqíng de yìjì mŭdān
 • Tiếng Bồi – ín cân chơ tha i chỉ oán lưa binh xia hâu lợ rưa chính tợ i chi mủ tan.
 • Dịch tiếng Việt – Yin đi theo anh ấy để vui chơi, và họ gặp một Geisha nhiệt tình.
 • Dịch tiếng Anh – They meet a passionate geisha, Botan, on the road.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 32

Comments