Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 32: Từ 674 – 演

Đánh giá bài viết

《演》的笔顺动画写字动画演示
《演》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 她演得不赖
 • Phồn thể – 她演得不賴
 • Pinyin – Tā yǎn de búlài.
 • Tiếng Bồi – tha dẻn tợ bú lai.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy làm không tệ.
 • Dịch tiếng Anh – She doesn’t do a bad job.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 出演电视剧/ 电影
 • Phồn thể – 出演電視劇/ 電影
 • Pinyin – Chūyǎn diànshìjù/ diànyǐng
 • Tiếng Bồi – chu dẻn ten sư chuy/ ten dỉnh.
 • Dịch tiếng Việt – Xuất hiện trong một bộ phim/ vở kịch.
 • Dịch tiếng Anh – to appear in a play/ film


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 32

Comments